Heeft u een bouwvergunning nodig voor uw veranda?

Heeft u een bouwvergunning nodig voor uw veranda?

Wie aan een veranda denkt, denkt vooral aan de vele voordelen. Meer licht, meer ruimte, meer groen… Maar heeft u al eens stilgestaan bij de administratieve kant van het verhaal? Wist u dat een bouwvergunning of architect in sommige gevallen noodzakelijk is voor de bouw van uw veranda? De concrete voorwaarden zijn echter afhankelijk van gemeente tot gemeente. Daarom raden we u aan om voor de bouw van uw veranda sowieso inlichtingen in te winnen bij uw gemeente. Daarbij kan u volgende richtlijnen eventueel in het achterhoofd houden:

Wanneer heeft u een bouwvergunning nodig?

Er zijn bepaalde omstandigheden waarin u een veranda kan bouwen zonder dat een architect of stedenbouwkundige vergunning nodig is:

  • Als de veranda niet hoger is dan 4 meter.
  • Als de totale grootte niet meer dan 40 vierkante meter bedraagt.
  • Als de functie van de woning op zich niet wijzigt.
  • Als de veranda tegen een aanpalend pand wordt gebouwd zonder wijzigingen aan te brengen aan de scheidingsmuur. Als er geen aanpalend pand is, moet de aanbouw op minstens 3 meter afstand van de perceelgrens liggen.

Let wel: in bovenstaande gevallen heeft u wel nog steeds meldingsplicht bij de gemeente.

Als u niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, is een stedenbouwkundige vergunning verplicht. Zodra die is afgeleverd, moet u het bericht daarvan aanplakken aan de straatkant. Het volledige dossier en de vergunning moeten bovendien op het terrein aanwezig zijn.

Verschil tussen melding en vergunning

Bij een melding moet de gemeente binnen de 30 dagen nagaan of de melding voor uw bouwproject volstaat, of dat u een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt. Als u binnen die termijn geen bericht ontvangt, kunnen de werkzaamheden zonder meer van start gaan.

Als u een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt, verloopt het wat complexer. Afhankelijk van de ligging van uw woonst kan het schepencollege zelf beslissen over uw aanvraag. In sommige gevallen wordt een openbaar onderzoek opgestart, waarbij omwonenden een bezwaar kunnen indienen.

Om zeker te weten of uw gemeente geen beperkingen oplegt voor uw woonuitbreiding, kan u uw bouwplannen best vooraf toelichten en even informeren naar de concrete mogelijkheden.